Portada > Actualitat > Notícies > Convocatòria de Ple ordinari pel dia 18 de juliol de 2017

Convocatòria de Ple ordinari pel dia 18 de juliol de 2017

13/07/2017

Convocatòria de sessió ordinària del Ple pel proper dia 18 de juliol de 2017, que tindrà lloc a les 19hs, amb els següents punts de l’ordre del dia:

1- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de les sessions anteriors (Plens de 16 de maig de 2017 i de 6 de juny de 2017)

2- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de les actes de les Juntes de Govern Local de 25 d’abril de 2017, de 9 de maig de 2017, de 23 de maig de 2017 i de 6 de juny de 2017, i donar compte de l’informe de Pagament Mig a Proveïdors corresponent al segon trimestre de 2017.

3- Aprovació, si escau, del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2016.

4- Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit 9/2017 del Pressupost 2017

5- Aprovació, si escau, de l’Augment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues per aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017.

6- Aprovació, si escau, del Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues per a l’execució de l’Actuació Millora de l’Equipament “El Forn – Exposició Rural” emmarcada dins l’Operació Penedès 360º, cofinançada amb Fons Europeu de Desenvolupament Regional, Programa Operatiu FEDER 2014-2020, així com els seus annexes.

7- Aprovació, si escau, del Conveni d’Encàrrec de Gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.

8- Aprovació inicial, si escau, del Reglament regulador de les condicions d’accés i d’ús dels mitjans d’informació i difusió municipal per als regidors i les regidores dels grups municipals.

9- Moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Cugat Sesgarrigues per iniciar els tràmits necessaris per a la revisió del POUM del poble i la posterior celebració d’una consulta popular vinculant

10- Informació de l’Alcaldia.

11- Precs i preguntes.