Portada > Actualitat > Notícies > Tarifa reduïda de la taxa d'escombraries per ús de la deixalleria

Tarifa reduïda de la taxa d'escombraries per ús de la deixalleria

02/01/2018

Per seguir potenciant l’ús de la deixalleria municipal, els habitants de Sant Cugat que ho desitgin poden sol•licitar una tarifa reduïda de la taxa d’escombraries per ús de la deixalleria del Polígon Industrial de Sant Pere Molanta. Per fer-ho, s’ha de sol•licitar la targeta d’usuari a l’ajuntament, i cada cop que s’utilitza la deixalleria s’ha de presentar aquesta targeta, on es comptabilitzaran els usos que se’n fa al llarg de l'any.

Ara que ja s’acaba aquest 2017, ja es pot tramitar la petició de tarifa reduïda de la quota que fa referència a l’ordenança fiscal sobre taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans.

Com tramitar la sol·licitud?

Un cop hagueu fet els usos regulars de la deixalleria, haureu de presentar una instància al registre de l’Ajuntament, tot presentant la documentació següent:

-   Targeta de la deixalleria degudament omplerta pel personal del servei.

-   Còpia del rebut de la taxa d’escombraries de 2017.

 

IMPORTANT: El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el dia 1 de febrer de 2018.

Paral·lelament, ja podeu sol·licitar la targeta que us servirà per fer ús de la deixalleria durant el 2017.

Aquesta tarifa reduïda de la taxa d'escombraries per ús de la deixalleria es va iniciar fa 4 anys, i cada any el percentatge d’habitatges que l’han sol·licitat ha anat en augment. L’objectiu és que cada cop més veïns utilitzin el servei de la deixalleria municipal, per tant, animem a tothom que sol·liciti la tarifa reduïda de la taxa d’escombraries per ús de la deixalleria.

Usos i percentatge de la tarifa reduïda

La tarifa reduïda es calcula en funció de l’ús i requereix uns mínims de volum i quantitat dels residus que es porten a reciclar.

-              Mínim de 5 usos anuals. Tarifa reduïda del 5%

-              Mínim de 10 usos anuals. Tarifa reduïda del 20%

 

Tipus de residus i quantitat

-   Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.): mínim 1 m3

-   Ferralla, metalls, fusta, runes i vidres: mínim 1 m3

-   Aparells elèctrics i electrònics:

  • Grans electrodomèstics (rentadores, forns, neveres, etc.): mínim 1 unitat
  • Altres (petits electrodomèstics, cables elèctrics...): mínim 2 unitats

-   Residus verds (restes de jardineria, poda, etc.): mínim 1 m3

-   Pneumàtics i bateries de cotxe: mínim 1 unitat

-   Fluorescents i bombetes: mínim 3 unitats

-   Piles: mínim 10 unitats

-   Tòners i cartutxos de tinta: mínim 2 unitats

-   Aerosols, productes de neteja, pesticides i altres tòxics: mínim 2 unitats

-   Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos): mínim 1 litre

-   Olis de motor i olis domèstics: mínim 1 litre