Portada > Actualitat > Notícies > Concessió del Bar de la Piscina

Concessió del Bar de la Piscina

12/03/2018

L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de març de 2018 ha obert un procediment de contractació per a l’adjudicació de l’explotació del Bar de la Piscina Municipal pels períodes estivals de 2018 i de 2019.

Es fa públic a fi i efecte que les persones interessades en presentar oferta per optar a l’adjudicació de l’esmentat contracte puguin consultar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regiran el procediment obert de contractació. Aquesta informació està publicada en l’apartat Perfil del Contractant de la pàgina web de l’Ajuntament.

El termini per presentar ofertes finalitza el dia 23 de març de 2018 a les 14hs a l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.

Piscina