Portada > Actualitat > Notícies > Congelació de les ordenances fiscals pel 2019

Congelació de les ordenances fiscals pel 2019

08/11/2018

En el passat Ple de la Corporació celebrat el 23 d’octubre es van aprovar les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2019.

En allò relatiu als impostos, destacar que no es va produir cap modificació ens els tipus impositius i coeficients, congelant-los respecte l’exercici actual. En aquest punt, posar de relleu una modificació en el redactat de l’impost sobre la Plusvàlua, en el qual l’obligat tributari podrà provar i acreditar que el terreny no ha experimentat un increment de valor i per tant no ha nascut l’obligació tributària principal de l’impost i no haurà de liquidar-lo.

En quan a les modificacions ens les taxes i preus públics en si, també es mantenen les quotes i no s’incrementen per l’exercici vinent. Paral·lelament, s’hi ha incorporat un benefici fiscal en la taxa per la prestació del servei de la piscina municipal(que en podran gaudir els treballadors i treballadores d’empreses amb centre de treball al municipi) i una disminució de la quota tributària en la taxa de parades, concretament en la quota dels i les paradistes durant l’ECOfira (es disminueix la quota passant de 40 a 20€ amb una fiança per import de 30€).

En resum, de cara a l’exercici 2019, es congelen per segon any consecutiu tots els tributs municipals.