Portada > Actualitat > Notícies > Nota informativa respecte a les infraccions de trànsit

Nota informativa respecte a les infraccions de trànsit

17/09/2019

Respecte a les multes per infraccions d’excés de velocitat detectades pel radar instal•lat a la Carretera BV-2429 al seu pas pel nucli de Sant Cugat Sesgarrigues, l’Ajuntament

INFORMA

1- Mitjançant Decret de l’Alcaldia 206/2019 s’ha incoat procediment per la revisió d’ofici de les sancions imposades a conseqüència de les denúncies derivades de les infraccions de trànsit captades pels cinemòmetres ubicats a la carretera provincial BV-2429.

2- La revisió d’ofici ve motivada, fonamentalment, per l’ofici rebut del Servei Català de Trànsit en el que es manifesta que aquesta atribució d’imposar sancions de trànsit en vies interurbanes els correspon i que no la pot delegar en l’Ajuntament. Per aquest motiu l’Ajuntament va suspendre el procediment d’imposició de sancions per infraccions captades amb els radars instal·lats, tal com es recollia en una nota informativa del mes de juliol publicada al web de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues i ha iniciat un procediment de revisió d’ofici. Aquest procediment requereix l’informe d’organismes externs a l’ajuntament, cosa que ocasiona que el procediment s’allargui una mica en el temps. No obstant això, l’Ajuntament  tractarà de tramitar tot el procediment en el menor temps possible.

3- Respecte a la tramitació de l’expedient de revisió d’ofici de les sancions, aquest ajuntament recomana a les persones infractores estar atentes al web de l’Ajuntament (www.santcugatsesgarrigues.cat), al tauler d’Edictes de l’Ajuntament (C/ Sant Antoni, 31 de Sant Cugat Sesgarrigues) i/o a l’e-tauler municipal (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=820680001).

Disculpin les molèsties.

Sant Cugat Sesgarrigues, setembre de 2019