Portada > Actualitat > Notícies > L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues s'adhereix al decret de dol oficial per avui

L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues s'adhereix al decret de dol oficial per avui

24/10/2019

Davant les fatals conseqüències que han provocat les inundacions que han tingut lloc a Catalunya arrel dels aiguats del 22 i 23 d’octubre de 2019, el Molt Hble. President de la Generalitat de Catalunya ha decretat per avui dijous dia 24 d'octubre de 2019, dia de dol a tot Catalunya. El municipi de Sant Cugat Sesgarrigues es suma al dol oficial decretat per la Generalitat de Catalunya i mostrem la nostra solidaritat amb els municipis afectats per les inundacions i la seva ciutadania, així com el nostre respecte i recolzament a les víctimes i a llurs famílies.

Decret de l’Alcaldia 239/2019

 

Davant les fatals conseqüències que han provocat les inundacions que han tingut lloc a Catalunya arrel dels aiguats del 22 i 23 d’octubre de 2019, el Molt Hble. President de la Generalitat de Catalunya ha decretat per avui dijous dia 24 d'octubre de 2019, dia de dol a tot Catalunya.

El municipi de Sant Cugat Sesgarrigues es suma al dol oficial decretat per la Generalitat de Catalunya i mostrem la nostra solidaritat amb els municipis afectats per les inundacions i la seva ciutadania, així com el nostre respecte i recolzament a les víctimes i a llurs famílies. 

En exercici de les competències que m’atribueix l’art. 53.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

 

DECRETO:

Primer.- Declarar dol oficial el dia 24 d’octubre de 2019, durant el qual les banderes oficials que onegen al balcó de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, ho faran a mig pal i amb un crespó de color negre.

Així mateix queden suspesos tots els actes oficials promoguts i organitzats per l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.

Segon.-Assabentar del present Decret de manera expressa als regidors i a les regidores de la Corporació i publicar-lo al portal web de l’Ajuntament.

 

                                              

Arxius adjunts