Portada > Actualitat > Notícies > Pròrroga del termini de pagament en voluntària de l'impost de vehicles de tracció mecànica degut a la situació actual d'excepcionalitat causada pel COVID-19.

Pròrroga del termini de pagament en voluntària de l'impost de vehicles de tracció mecànica degut a la situació actual d'excepcionalitat causada pel COVID-19.

25/03/2020

Anualment, durant aquestes dates en les que ens trobem, l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, a través de l’Organisme de Recaptació i de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, obria el termini de pagament en voluntària de l’IVTM.

Degut a la situació actual generada per la pandèmia del COVID-19 i amb la finalitat d'evitar o minimitzar el perjudici econòmic a les persones contribuents i facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries, a sol·licitud de l’Ajuntament, l’ORGT ha resolt prorrogar el termini de pagament en voluntària de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica fins al 2 de juny de 2020, amb data de càrrec dels rebuts domiciliats 1 de juny de 2020.

La resolució s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 25 de març de 2020 (https://bop.diba.cat/)

El que fem públic pel coneixement general.