Portada > Actualitat > Notícies > Ajuts de la Generalitat de Catalunya per pal·liar la crisi

Ajuts de la Generalitat de Catalunya per pal·liar la crisi

21/05/2020

La Generalitat de Catalunya ofereix diferents ajuts socials a la ciutadania, que us detallem a continuació.

AJUTS DE CONSUM
 
Descomptes en la factura de la llum
El bo social elèctric proporciona descomptes del 25% o del 40% en la factura elèctrica i aplica tant a usuaris domèstics com a autònoms.
 
Descomptes en la factura de l'aigua
Reducció del 50% del cànon de l'aigua per a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).
 
Moratòria per al tall del servei de telèfon i internet
Durant l'estat d'alarma les empreses de telecomunicacions no poden tallar el subministrament del servei de telèfon i internet.
 
AJUTS PER A TREBALLADORS/ES
 
Atur per a artistes
Prestació durant 6 mesos d'aproximadament 776 per als artistes donats d'alta al Règim General d'Artistes en espectacles públics.
 
Subsidi per a persones treballadores a la llar
Ajut econòmic mensual per a persones empleades de la llar que hagin vist reduïda la seva jornada o hagin deixat de prestar serveis en algun dels domicilis en els quals treballen o en tots. Es cobrarà el dia 10 de cada mes.
 
Atur per a afectats per un ERTO
Les persones que estan afectades per un expedient regulació temporal d'ocupació (ERTO) no cal que facin la inscripció a l'atur.
 
Fi de contractes temporals
Pagament únic d'uns 430 euros per a persones treballadores que hagin acabat contractes temporals durant l'estat d'alarma.
 
Adaptació de la jornada de cures
Les persones que han de tenir cura d’un familiar poden adaptar i/o reduir la seva jornada laboral.
 
AJUTS PER A L'ECONOMIA PERSONAL I FAMILIAR
 
Ajornament de préstes i targetes de crèdit
Moratòria de tres mesos en el pagament de les quotes de préstecs no hipotecaris, crèdits o targetes de crèdit per a persones que han patit una greu disminució d'ingressos a causa de la crisi de la COVID-19.
 
Pagament de l'impost sobre successions
S'allarga el termini per autoliquidar l'impost de successions fins a 2 mesos addicionals un cop finalitzi l'estat d'alarma
 
Disponibilitat de plans de pensions
Durant sis mesos es pot demanar el reemborsament de part dels plans de pensions.
 
AJUTS D'HABITATGE
 
Pagamnet del lloguer de l'habitatge habitual
Ajut per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, des de l’abril al setembre de 2020.
 
Ajornamnet de la hipoteca
Moratòria de 3 mesos per al pagament de les quotes de les hipoteques de l’habitatge habitual i immobles d'empresaris i professionals amb reducció d'ingressos a causa de la COVID-19.
 
Moratòria dels desnonaments
Durant l’estat d’alarma es pot sol·licitar l’aturada d’un desnonament si l'arrendatari està en situació de vulnerabilitat econòmica o social.
 
Pròrroga dels contractes de lloguer
És una pròrroga extraordinària de 6 mesos per als contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzen durant l’estat d’alarma.
 
Ajornament del lloguer (habitatges publics)
Suspensió de la facturació dels contractes de lloguer dels pisos i locals comercials del parc d’habitatges públics de la Generalitat des de l'abril i fins que duri la situació d'excepcionalitat.
 
Ajornament del lloguer (grans propietaris)
Ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer o reducció del 50% per a inquilins de grans propietaris, d’empreses o públics que no són de la Generalitat.
 
Pagament del lloguer a majors de 65 anys i dones víctimes de violència masclista
Avançament del pagament dels ajuts al lloguer als col·lectius especialment vulnerables, com són la gent gran i les dones que han patit violència masclista.
 
Microcrèdits per pagar el lloguer (petits propietaris)
Microcrèdits al 0% d'interès per fer front al pagament del lloguer d'habitatges de petits propietaris. Cal demanar primer l'ajornament del pagament. Es demana a l'entitat bancària abans del 30 de setembre.
 
AJUTS A EMPRESES I AUTÒNOMS
 
Mesures econòmiques i socials
Tots els ajuts destinats a les empreses i els autònoms organitzats per sectors.