Creu del Padró

Contacte

Element de pedra format per una base dobleconcèntrica de blocs de dimensions diferents quadrangulats o triangulars col·locats formant un polígon. A sobre, un pedestal quasi bé ortoèdric aguanta una columna de fust octogonal i capitell motllurat. Coronant la columna hi ha la creu pròpiament dita de tipus grec amb l'extrem dels braços tallats amb la forma de la flor de lis. A la part central de la creu hi ha una inscripció: "Recuerdo de la Santa Misión 1940" i per l'altra cara les inicials JHS.

creu del padró
creu del padró