Àrees municipals

ÀREA D'ALCALDIA I GOVERNACIÓ

Coordinadora: Montserrat Albet i Noya

Secretaria d’alcaldia. Montserrat Albet i Noya

Regidoria de Secretaria, Governació i Serveis Centrals: Montserrat Albet i  Noya

Regidoria de Recursos Humans i Organització. Montserrat Albet i  Noya.

Regidoria d’Hisenda i compres: Raül Casado Ruiz

Regidoria de Seguretat ciutadana i Protecció Civil: Jordi Piñol Folch

Regidoria de comunicació, informació i informàtica. Montserrat Albet Noya.

 

ÀREA D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS GENERALS

Coordinadora: Eva Trias Via

Regidoria d’urbanisme i habitatge: Montserrat Albet Noya

Regidoria de Medi Ambient: Eva Trias Via

Regidoria de Serveis Generals i Via Pública: Jordi Piñol Folch

Regidoria d’Edificis municipals i  obres: Eva Trias Via

 

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  I OCUPACIÓ.

Coordinador: Jordi Piñol Folch

Regidoria d’Indústria i treball: Jordi Piñol Folch

Regidoria de comerç i turisme: Raül Casado Ruiz

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I BENESTAR SOCIAL

Coordinador: Raül Casado Ruiz

Regidoria de Serveis socials, infància, gent gran i Igualtat: Montserrat Albet Noya.

Regidoria de Cultura: Raül Casado Ruiz

Regidoria d’educació: Eva Trias Via

Regidoria de salut i Consum: Raül Casado Ruiz

Regidoria d’esports: Raül Casado Ruiz

Regidoria de Joventut: Raül Casado Ruiz