Àrees municipals

ÀREA D'ALCALDIA I GOVERNACIÓ

Regidoria de Secretaria, Governació i Serveis Centrals: Jordi Ferrer Verge

Regidoria de Recursos Humans i Organització. Maria Antonia Admetlla Salvatella.

Regidoria d’Hisenda i compres: Laura Galimany Bonaterra

Regidoria de Seguretat ciutadana i Protecció Civil: Jordi Ferrer Verge

Regidoria de comunicació, informació i informàtica. Laura Galimany Bonaterra

 

ÀREA D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS GENERALS

Regidoria d’urbanisme i habitatge: Jordi Ferrer Verge

Regidoria de Medi Ambient: Maria Antònia Admetlla Salvatella

Regidoria de Serveis Generals, Via Pública i camins: Maria Antònia Admetlla Salvatella

Regidoria d’Edificis municipals i  obres: Jordi Ferrer Verge

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  I OCUPACIÓ.

Regidoria d’Indústria, treball i pagesia: Laura Galimany Bonaterra

Regidoria de comerç i turisme: Maria Antònia Admtlla Salvatella

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I BENESTAR SOCIAL

Regidoria de Serveis socials, infància, gent gran i Igualtat: Laura Galimany Bonaterra

Regidoria de Cultura i festes: Jordi Ferrer Verge

Regidoria d’educació: Laura Galimany Bonaterra

Regidoria de salut i Consum: Laura Galimany Bonaterra

Regidoria d’esports: Jordi Ferrer Verge

Regidoria de Joventut: Maria Antònia Admetlla Salvatella