Camí Escolar Segur

El Camí Escolar és una iniciativa educativa, urbanística i de mobilitat i accessibilitat que comprèn actuacions en diversos àmbits amb l’objectiu de promoure que els nens i nenes puguin anar a l’escola en modes sostenibles de manera autònoma i segura.
L’Estudi i proposició de Camí escolar a Sant Cugat Sesgarrigues té el propòsit de consensuar i habilitar una sèrie d’itineraris escolars que promoguin i facilitin que els nens i nenes en edat escolar que quotidianament es desplacen a l’Escola Les Vinyes i a la Llar d’Infants La Balena ho puguin fer preferentment a peu o en bicicleta, de manera autònoma i segura, sense l’acompanyament d’adults.
En aquest sentit, l’estudi proposa algunes actuacions urbanístiques com ara l’ampliació de voreres, l’adaptació i implantació de nous passos de vianants, el redisseny d’algunes cruïlles, la reordenació d’aparcaments o la senyalització específica dels camins escolars,
entre altres.
Alhora, també proposa activitats educatives i de difusió i comunicació que permetin assolir els objectius propis del camí escolar.

Nens i nenes del Consell d'Infants pintant les petjades del Camí Escolar
Pintada de les petjades del Camí Escolar

Arxius adjunts