Portada > Ajuntament - seu electrònica > Informació oficial > Borsa de treball > Personal d'oficis a la brigada municipal

Personal d'oficis a la brigada municipal

L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues obre procés de selecció de personal per a crear una borsa de treball per a personal d’oficis a la Brigada Municipal.
En aquest apartat del web s'hi anirà penjant tota la informació al respecte


Es determinarà borsa de treball per a la categoria de personal d’oficis per a la Brigada Municipal . Per optar-hi s'ha de presentar la documentació que recullen les bases específiques i les generals, així com també pagar per a cada una d'elles els 15€ de drets d’examen. La documentació s'ha de presentar segons el que estableixen les bases.

La presentació de sol·licituds per tal d'optar a formar part de la Borsa de Treball finalitza 20 dies naturals després de la darrera inserció de l'anunci en el Butlletí Oficial, comptadors a partir del següent dia al de la publicació.

 

NOTA IMPORTANT: S'ha publicat Anunci de llista de Persones admeses i excloses del procés de selecció de personal. Així mateix, es fa pública la data de les proves.