Portada > Ajuntament - seu electrònica > Informació oficial > Borsa de treball > Personal de Neteja d'Equipaments Municipals

Personal de Neteja d'Equipaments Municipals

L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues obre procés de selecció de personal per a crear una borsa de treball per a personal de neteja d'equipaments municipals.
En aquest apartat del web s'hi anirà penjant tota la informació al respecte


Es determinarà borsa de treball per a la categoria de personal de neteja d'equipaments municipals. Per optar-hi s'ha de presentar la documentació que recullen les bases específiques i les generals, així com també pagar els 15€ de drets d’examen. La documentació s'ha de presentar segons el que estableixen les bases.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB),en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o en el e-tauler o tauler d’anuncis de la corporació. Un cop publicats els anuncis en els diaris oficials el termini de 20 dies naturals finalitza el dia 29 de maig de 2018 inclós.