Calendari fiscal

Calendari fiscal per a l'any 2019:

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Del 1 de març al 2 maig

 

Impost sobre Béns Immobles Urbans-no domiciliats

Del 2 de maig  al 2 de juliol

 

Impost sobre Béns Immobles Urbans-domiciliats (1a. fracció)

2 de maig

 

Impost sobre Béns Immobles Urbans- domiciliats (2a.fracció)

1 d'octubre

 

Impost sobre Activitats Econòmiques

Del 19 de setembre al 19 de novembre

 

Impost sobre Béns Immobles Rústics

Del 5 de setembre al 5 de novembre

 

Impost sobre Béns Immobles Rústics contruïts

Del 5 de setembre al 5 de novembre

 

Taxa per gestió de residus domèstics

Del 2 de maig al 2 de juliol

 

Taxa per gestió de residus comercials

Del 2 de maig al 2 de juliol

 

Taxa per servei de clavegueram

Del 2 de maig al 2 de juliol

 

Taxa per manteniment de cementiri municipal

Del 2 de maig al 2 de juliol