Portada > Ajuntament - seu electrònica > Informació oficial > Ofertes de Treball > Contractació d'un Oficial de 1a per a la Brigada Municipal d'Obres i Serveis

Contractació d'un Oficial de 1a per a la Brigada Municipal d'Obres i Serveis

L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues obre procés de selecció de personal per a la contractació laboral fixe d'un lloc de treball d'oficial 1a de la brigada municipal d'obres i serveis.

Per optar-hi s'ha de presentar la documentació que recullen les bases específiques, així com també pagar per a cada una d'elles els 15€ de drets d’examen. La documentació s'ha de presentar segons el que estableixen les bases.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de l'extracte de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Els anuncis i les convocatòries de la fase de selecció es publicaran simultàniament en aquest apartat del web de l'Ajuntament i en el e-tauler de l'Ajuntament.