Portada > Ajuntament - seu electrònica > Informació oficial > Ofertes de Treball > Provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a d'Administració General per exercir les funcions de comptabilitat i gestió econòmica en règim de funcionari/a de carrera

Provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a d'Administració General per exercir les funcions de comptabilitat i gestió econòmica en règim de funcionari/a de carrera

           

L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues obre procés de selecció de personal per a la provisió d'un lloc de treball de Tècnic d'Administració General per les funcions de comptabilitat i gestió econòmica en règim de funcionari de carrera..

Per optar-hi s'ha de presentar la documentació que recullen les bases específiques. La documentació s'ha de presentar segons el que estableixen les bases.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Els anuncis i les convocatòries de la fase de selecció es publicaran simultàniament en aquest apartat del web de l'Ajuntament i en el e-tauler de l'Ajuntament.