Portada > Ajuntament - seu electrònica > Informació oficial > Ofertes de Treball > Provisió d'un lloc de treball de Tècnic d'Administració General en règim de funcionari de carrera

Provisió d'un lloc de treball de Tècnic d'Administració General en règim de funcionari de carrera

L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues obre procés de selecció de personal per a la provisió d'un lloc de treball de Tècnic d'Administració General en règim de funcionari de carrera..

Per optar-hi s'ha de presentar la documentació que recullen les bases específiques. La documentació s'ha de presentar segons el que estableixen les bases.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Els anuncis i les convocatòries de la fase de selecció es publicaran simultàniament en aquest apartat del web de l'Ajuntament i en el e-tauler de l'Ajuntament.