Projectes d'Expropiació

En aquest Apartat es pot consultar els Projectes d'Expropiació que l'Ajuntament té en procediment d'Aprovació.