Via pública i mobilitat

Categoria:
  1. Manteniment de contenidors
    Sol·licitud d'algun tipus d'actuació (neteja, buidatge, col·locació, etc.) sobre els contenidors d'escombraries i/o de recollida selectiva.
  2. Llicència d'ocupació temporal de la via pública per obres
    Aquest tràmit permet realitzar la sol.licitud d'autorització per a l'ocupació temporal de la via pública amb motiu de la realització d'obres amb: - tanques de precaució - runes en sac - runes en …