Ajuts a la persona

Categoria:
  1. Petició del servei d'atenció domiciliària
    Aquest tràmit permet accedir a un servei d'atenció domiciliària, que consisteix en un conjunt d'activitats adreçades a les persones i les famílies que tenen dificultats per a la realització de les …
  2. Petició del servei de teleassistència domiciliària
    Aquest tràmit permet sol·licitar el servei de teleassistència per a persones que per motius de salut, edat avançada, invalidesa, aïllament, etc. es troben en una situació de risc que fa necessària …