Relació amb l'Administració

Categoria:
 1. Certificat d'inscripció o estat en el registre civil
  Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica la inscripció al registre civil del naixement, defunció o matrimoni, o certifica la fe de vida o estat, ja sigui literalment o en extracte. …
 2. Exercici del dret d'accés (LOPD)
  Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als fitxers de l'Ajuntament, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat …
 3. Instància genèrica
  Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat. Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic. Mé…
 4. Petició de casament civil
  Aquest tràmit és el procediment previ a la celebració del matrimoni, mitjançant el qual els contraents acrediten, en expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els …
 5. Presentació de factures de proveïdors
  Aquest tràmit permet als proveïdors de l'Ajuntament que hagin lliurat un bé, un subministrament o un servei, presentar la corresponent factura al Registre. Els proveïdors de l'Ajuntament poden …
 6. Queixes i suggeriments
  Aquest tràmit us permet presentar la queixa o suggeriment que considereu oportuns sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, així com les idees que ajudin a millorar el servei de l'…