Salut pública i Medi Ambient

Categoria:
  1. Autorització o comunicació per encendre foc
    En el període comprès entre la 2ona quinzena de març a la 1a quinzena d'octubre aquest tràmit permet sol·licitar l'autorització que expedeix el Departament competent en matèria de medi ambient de la …
  2. Petició de recollida de mobles i andròmines
    Aquest tràmit permet sol·licitar el servei destinat a la recollida de mobles, fustes i trastos vells, complint les condicions que fixi l'Ajuntament. Requisits a complir: No cal complir cap requisit …
  3. Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries per ús continuat de la deixalleria
    D'acord amb l'Ordenança fiscal nº11: Ordenança fiscal vigent sobre taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, podeu demanar la targeta i per sol•licitar la …