Padró d'habitants

Categoria:
  1. Certificats i volants de Padró
    Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament de: a) una persona en un domicili (ja sigui actual o …