Urbanisme, obres i habitatge

Categoria:
 1. Comunicació d'obres
  Aquest tràmit permet comunicar a l’Ajuntament la realització de: 1) Obres d’escassa entitat constructiva als habitatges sempre que es facin en finques no catalogades, com per exemple obres per a: •…
 2. Llicència d'obres majors
  Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per la legislació vigent, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, les actuacions següents: •Obra nova (…
 3. Llicència d'obres menors
  Aquest tràmit permet la sol•licitud de l'inici d’obres que segons el tipus d’actuació i les ordenances municipals es poden dividir en: obres menors amb projecte tècnic i direcció facultativa, sense …
 4. Comunicació de primera ocupació i retorn d'avals
  Aquest tràmit permet la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. Simultàniament s'acordara el retorn dels avals dipositats. Requisits a complir: Cal complir els requisits …