Tributs i sancions

Categoria:
  1. Domiciliació d'impostos i taxes municipals
    Aquest tràmit permet demanar la domiciliació bancària del pagament d'impostos i taxes municipals, canviar la domiciliació o donar-la de baixa. Alguns dels tributs que es poden domiciliar són: - …
  2. Modificació de dades tributàries municipals
    Aquest tràmit permet sol·licitar la modificació o correcció de les dades d'un tribut com ara nom, adreça i/o altres. Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic. Més informació: …