Portada > Ajuntament - seu electrònica > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Modificació de dades tributàries municipals

Modificació de dades tributàries municipals

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar la modificació o correcció de les dades d'un tribut com ara nom, adreça i/o altres. Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic. Més informació: Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla. Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Temps de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

Cal adreçar-se a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de Vilafranca del Penedès

On es pot fer

Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de Vilafranca del Penedès

C/ de la Lluna 4-6

TEL. 93 818 12 89

Correu-e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Horari: Dilluns a divendres 09.00 a 13:00h