Beques de menjador

Les beques de menjador són ajuts sufragats amb fons públics destinats a l'alumnat en edat escolar obligatòria que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques precàries, independentment de la seva nacionalitat o origen.
El Departament d'Ensenyament s'encarrega de fer la planificació i d'establir el preu màxim de la prestació del servei. Per la seva banda, els consells comarcals i el Consorci d'Educació de Barcelona (a la capital) s'encarreguen de gestionar les ajudes, que cobreixen parcialment o excepcionalment la totalitat del cost del servei.

Qui el pot demanar?

alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides

On es presta

  • Nom: http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=090e740af6a43310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=090e740af6a43310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default