Beques escolars

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat ofereix beques i ajuts, per diversos motius, per als vostres fills:

. Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic
. Ajuts de menjador.
. Ajuts per a desplaçament.
. Beques a l'estudi per als alumnes amb bon rendiment escolar a l'ESO.
. Ajuts per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.
. Beques i ajuts de caràcter general i de mobilitat.
. Beques de desplaçament i de residència per als alumnes que resideixen en comarques amb baixa densitat de població.
. Altres

Qui el pot demanar?

alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides.

On es presta