Títol família monoparental

El títol de família monoparental atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions.
Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d'un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries.

Qui el pot demanar?

Families formades per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

On es presta