Ocupació de terrenys d'ús públic

Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions,
i per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Darrera actualització: 02.02.2021 | 12:39