Portada > Actualitat > Notícies > SUSPENSIÓ DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS

SUSPENSIÓ DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS

17/03/2020

En compliment del previst a la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma en tot l’Estat, queden suspesos els terminis administratius per a la tramitació dels procediments que aquest Ajuntament té en marxa a hores d’ara, llevat d’aquells que, a instància del responsable del servei afectat, s’hagin de tramitar necessàriament per a evitar perjudicis greus en els drets de les persones interessades.

Els terminis de prescripció i caducitat d’accions i drets derivats d’actuacions i expedients administratius impulsats per a aquest Ajuntament, quedaran suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s’hi puguin adoptar.

Aquesta resolució té caràcter retroactiu i entra en vigor en el mateix moment que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma en tot l’Estat i té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de les autoritats competents.

Podeu consultar el Decret d'Alcaldia en l'arxiu adjunt.

Arxius adjunts