Concessió del Cafè de Sant Cugat Sesgarrigues

Dimecres, 17 de gener de 2018 a les 00:00

L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2017 ha obert un procediment de contractació per a l’adjudicació de la concessió administrativa i patrimonial de l’ús privatiu i l’explotació del servei del Cafè del Centre Recreatiu de Sant Cugat Sesgarrigues.

Es fa públic a fi i efecte que les persones interessades en presentar oferta per optar a l’adjudicació de l’esmentada concessió puguin consultar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regiran el procediment obert de contractació. Aquesta informació està publicada en l’apartat Perfil del Contractant de la pàgina web de l’Ajuntament.

El termini per presentar ofertes finalitza el dia 1 de febrer de 2018 a les 14 h a l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.

Darrera actualització: 07.03.2020 | 14:00