Reglament Consell Municipal de Joves

CONSULTA TANCADA

PUBLICACIÓ: 24 de novembre de 2020

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES, CONSIDERACIONS I SUGGERIMENTS: del 24 de novembre de 2020 al 28 de desembre de 2021 ambdós inclosos

Memòria

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma - importància que té la participació com a eina de tots els ciutadans i ciutadanes incloent-hi els més joves. És per això que és fonamental fomentar-la i aconseguir que sigui exitosa a través d’un retorn constant i que arribi al màxim número de persones a través d’espais clau com són les institucions educatives tant formals com no formals.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació - donar veu als adolescents del municipi a participar activament en la construcció d'una societat més justa, solidària i democràtica i generar un espai social que dinamitzi la participació responsable d'aquest sector de la població i afavoreixi la convivència i la integració social en l'àmbit veïnal i municipal.

Objectius de la norma - L’objectiu és incorporar els i les adolescents en la vida pública i, a través de la seva mirada, conèixer què pensen i descobrir què és allò que els interessa; a la vegada que desenvolupen diferents habilitats com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític i la implicació i participació en els assumptes públics.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries - Resulta precís crear un Consell de Joves dotat d’un Reglament normatiu aprovat pel Ple Municipal que faciliti i normalitzi la participació del jovent del municipi.

Darrera actualització: 18.11.2021 | 09:30
Darrera actualització: 18.11.2021 | 09:30