Reglament de participació ciutadana

CONSULTA TANCADA

PUBLICACIÓ: 11 de març de 2021

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES, CONSIDERACIONS I SUGGERIMENTS: de l'11 de març del 2021 al 26 d'abril de 2021 ambdos inclosos

Memòria

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma - als municipis, com a administracions més properes a la ciutadania, on es fa més evident la necessitat de superar les limitacions de la democràcia formal i delegada tot posant a disposició dels ciutadans i ciutadanes instruments decisius en la presa de decisions que afecten el conjunt de la població

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació - fer cada cop més efectiva la qualitat democràtica. Per això cal establir mecanismes que fomentin la participació de la ciutadania en la vida política en els diferents estadis de l'Administració. Ja existeixen Lleis a nivell estatal i autonòmic de Participació ciutadana i de consulta ciutadana, però és oportú articular un reglament municipal.

Objectius de la norma - que la veu, les opinions i les aspiracions de la ciutadania estigui més present, més enllà del vot en cada contesa electoral, en la vida política de les institucions i en les dinàmiques i projectes que es duguin a terme.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries - Resulta precís regular amb un Reglament municipal els mecanismes de Participació Ciutadana, més enllà dels que l’ajuntament ja s’ha dotat, com ara el Consell Municipal d’Infants.

Darrera actualització: 18.11.2021 | 09:29
Darrera actualització: 18.11.2021 | 09:29