Consultes prèvies a l'elaboració d'una ordenança o reglament

En data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectatdes per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de trenta dies hàbils a comptar a parir de l'endemà de la publicació de l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració d'una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.

  • PRESENCIALMENT:
    • Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents a les nostra Oficina d’Infomació i Atenció a la Ciutadania ubicada a la seu de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. L'horari d'atenció ciutadana és de dilluns a divendres de 9hs a 14hs i els dijous de 16 a 19 h.
  • PER INTERNET:
    • Si es vol sol·licitar a través d'Internet ho podeu fer a través de l'etram que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el banner publicat a la pàgina d'inici de la nostra web però és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, un idCAT-Mòbil, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.
      Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, preferiblement a través d'un certificat electrònic de l'entitat.
Darrera actualització: 24.11.2020 | 18:16