Nota informativa respecte a les infraccions de trànsit

Divendres, 17 d'abril de 2020 a les 00:05

Respecte a les multes per infraccions d’excés de velocitat detectades pel radar instal·lat a la Carretera BV-2429 al seu pas pel nucli de Sant Cugat Sesgarrigues, l’Ajuntament INFORMA:

  1. El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, en sessió de data 7 d’abril de 2020, va aprovar Declarar la nul·litat de ple dret dels expedients sancionadors per infraccions d’excés de velocitat.
  2. Aquest acord s’ha publicat a l’e-tauler municipal de la corporació al qual es pot accedir des de la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament (www.santcugatsesgarrigues.cat). Properament es publicarà, també, al Butlletí Oficial que pertoqui.
  3. Les persones que haguessin pagat la multa, es pot sol·licitar la devolució del seu import fent la sol·licitud oportuna davant l’Organisme de Recaptació i de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona aportant fotocòpia del DNI de la persona interessada i escriptura de poders si es tracta d'entitats jurídiques, així com el número del compte on es vol que es faci la devolució. Pàgina web ORGT: https://orgtn.diba.cat/ca/
  4. En les properes setmanes l’Ajuntament anirà notificant l’acord del Ple de manera individual a cada persona amb una multa imposada en compliment de l’acord adoptat. No obstant això, no és necessari rebre la notificació per sol·licitar el retorn dels imports de les multes pagades.
Darrera actualització: 17.04.2020 | 20:05