Administració electrònica de l’Ajuntament

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 00:00

Durant la tardor de 2015, l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues va incorporar en la seva gestió administrativa els serveis E-Tram (servei que possibilita a la ciutadania dur a terme tràmits administratius amb l’Ajuntament digitalment) i E-notum (servei a partir del qual l’Ajuntament practica notificacions electròniques).

Fins a dia d’avui, en el Servei E-tram de l’Ajuntament es pot dur a terme el tràmit d’instància genèrica i de queixes i suggeriments. Aquest fet canviarà a partir del mes de març de 2017. L’Ajuntament ampliarà el ventall de tràmits que es podran dur a terme des del Servei E-tram per part de la ciutadania.

Així mateix, l’Ajuntament, en compliment de la legislació vigent, requerirà a partir del mes de març la identificació de les persones que realitzen aquests tràmits mitjançant E-tram.

En aquest sentit, en la majoria de tràmits, es requerirà al ciutadà o a la ciutadana que dugui a terme la signatura digital del tràmit amb la finalitat que estigui identificada adequadament.

Per tal de signar digitalment és pertinent que cada persona que utilitzi aquest servei disposi del certificat digital personal o DNI-e o certificat digital d’entitat o d’empresa.
Per tal de poder disposar d’un Certificat Digital, l’Agència Catalana de Certificació posa a disposició de la ciutadania l’idCAT i l’idCAT Mòbil.

L’Ajuntament permetrà la tramitació amb certificat digital i, també, amb l’idCAT Mòbil. l’idCAT Mòbil és el servei d’autenticació d’usuaris i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l’enviament de paraules de pas d’un sol ús al seu telèfon mòbil que el Consorci AOC ofereix al Sector Públic de Catalunya com a alternativa a l’ús dels certificats digitals. Les principals característiques d’aquest servei són les següents:

  • Aquest sistema permet als ciutadans, majors de 16 anys, actuar electrònicament davant les administracions públiques catalanes amb un nivell de seguretat mig d’acord amb el què estableix l’Annex II de l’Esquema Nacional de Seguretat (RD 3/2010). Aquest nivell de seguretat dependrà del procediment utilitzat durant la fase de registre de l’usuari.
  • Ofereix un sistema de signatura ordinària que vincula la identitat del signatari amb un document i en garanteix la integritat.

Tramitar l’idCAT Mòbil és molt senzill i ràpid. Cal que entreu  aquí i seguir les instruccions que hi trobareu. També hi podeu accedir des del portal E-Tram de l'Ajuntament.

Animem a la ciutadania a utilitzar l’E-Tram per tal de dur a terme tràmits amb l’Ajuntament, i a escollir l’E-notum per a rebre les notificacions i les respostes d’aquests tràmits, ja que permet aconseguir una relació administrativa més fàcil, àgil, sostenible i econòmica.

Darrera actualització: 07.03.2020 | 14:03