Aixecament del tancament d'equipaments municipals a causa del SARS COV-2

Dimarts, 16 de juny de 2020 a les 00:00

Atès que en la Fase 2 actual en la qual es troba la regió sanitària de la qual forma part el municipi de Sant Cugat Sesgarrigues ja es pot aixecar el tancament dels equipaments municipals i de les activitats que s’hi realitzen, ja sigui de caràcter públic o privat, sempre i quan es respectin i es facin complir les instruccions i recomanacions establertes en cada moment d’ús dels equipaments.

Mitjançant Decret d'Alcaldia es resol:

  • Aixecar el tancament d’Equipaments Municipals i aixecar la prohibició de les activitats organitzades per l’Ajuntament i per persones i entitats privades que s’hi  desenvolupin, sempre i quan es garanteixi el compliment de les normatives i instruccions que s’estableixi en cada moment per les autoritats sanitàries.
  • Aprovar que els efectes i vigència d'aquestes mesures són des del dia 16 de juny de 2020.
  • Advertir a les entitats del municipi que fan ús de manera continuada dels equipaments municipals que són responsables de conèixer en cada moment els aforaments màxims permesos en cada activitat que realitzin i complir-los i fer-los complir, així com de les mesures de seguretat establertes per les autoritats competents.
  • A tal efecte, s’aprova que aquestes entitats, prèviament a iniciar l’ús dels equipaments, han de presentar en el Registre d’Entrada Municipal, mitjançant el tràmit instància genèrica, la Declaració Responsable corresponent.

Respecte dels usos puntuals de persones físiques o jurídiques l’Ajuntament, en el moment de la cessió de l’equipament haurà d’establir quines són les mesures de seguretat a adoptar i a fer complir i de l’aforament màxim.

Així mateix, la persona interessada haurà de presentar Declaració Responsable.

Darrera actualització: 16.06.2020 | 12:45