Ajuts de la Generalitat de Catalunya per pal·liar la crisi

Dijous, 21 de maig de 2020 a les 00:00

La Generalitat de Catalunya ofereix diferents ajuts socials a la ciutadania, que us detallem a continuació.

Ajuts de consum

Descomptes en la factura de la llum

El bo social elèctric proporciona descomptes del 25% o del 40% en la factura elèctrica i aplica tant a usuaris domèstics com a autònoms.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-la-factura-de-la-l

Descomptes en la factura de l'aigua

Reducció del 50% del cànon de l'aigua per a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-la-factura-de-aigua/

Moratòria per al tall del servei de telèfon i internet

Durant l'estat d'alarma les empreses de telecomunicacions no poden tallar el subministrament del servei de telèfon i internet.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/talls-de-telefon-i-internet/

Ajuts per a treballadors/es

Atur per a artistes

Prestació durant 6 mesos d'aproximadament 776 per als artistes donats d'alta al Règim General d'Artistes en espectacles públics.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-artistes/

Subsidi per a persones treballadores a la llar

Ajut econòmic mensual per a persones empleades de la llar que hagin vist reduïda la seva jornada o hagin deixat de prestar serveis en algun dels domicilis en els quals treballen o en tots. Es cobrarà el dia 10 de cada mes.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/subsidi-per-a-persones-treballadores-de-la-llar/

Atur per a afectats per un ERTO

Les persones que estan afectades per un expedient regulació temporal d'ocupació (ERTO) no cal que facin la inscripció a l'atur.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-afectats-per-erto-/

Fi de contractes temporals

Pagament únic d'uns 430 euros per a persones treballadores que hagin acabat contractes temporals durant l'estat d'alarma.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/fi-de-contractes-temporals/

Adaptació de la jornada de cures

Les persones que han de tenir cura d’un familiar poden adaptar i/o reduir la seva jornada laboral.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/adaptacio-de-jornada-per-cures/

Ajuts per a l'economia personal i familiar

Ajornament de préstes i targetes de crèdit

Moratòria de tres mesos en el pagament de les quotes de préstecs no hipotecaris, crèdits o targetes de crèdit per a persones que han patit una greu disminució d'ingressos a causa de la crisi de la COVID-19.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-la-hipoteca-prestec-o-credit/

Pagament de l'impost sobre successions

S'allarga el termini per autoliquidar l'impost de successions fins a 2 mesos addicionals un cop finalitzi l'estat d'alarma

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-de-limpost-sobre-successions/

Disponibilitat de plans de pensions

Durant sis mesos es pot demanar el reemborsament de part dels plans de pensions.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/disponibilitat-dels-plans-de-pensions-/

Ajuts d'habitatge

Pagament del lloguer de l'habitatge habitual

Ajut per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, des de l’abril al setembre de 2020.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-del-lloguer/

Ajornament de la hipoteca

Moratòria de 3 mesos per al pagament de les quotes de les hipoteques de l’habitatge habitual i immobles d'empresaris i professionals amb reducció d'ingressos a causa de la COVID-19.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-la-hipoteca-prestec-o-credit/

Moratòria dels desnonaments

Durant l’estat d’alarma es pot sol·licitar l’aturada d’un desnonament si l'arrendatari està en situació de vulnerabilitat econòmica o social.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/moratoria-de-desnonaments/

Pròrroga dels contractes de lloguer

És una pròrroga extraordinària de 6 mesos per als contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzen durant l’estat d’alarma.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/prorroga-dels-contractes-de-lloguer/

Ajornament del lloguer (habitatges publics)

Suspensió de la facturació dels contractes de lloguer dels pisos i locals comercials del parc d’habitatges públics de la Generalitat des de l'abril i fins que duri la situació d'excepcionalitat.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-del-lloguer-habitatges-publics/

Ajornament del lloguer (grans propietaris)

Ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer o reducció del 50% per a inquilins de grans propietaris, d’empreses o públics que no són de la Generalitat.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-del-lloguer-grans-propietaris/

Pagament del lloguer a majors de 65 anys i dones víctimes de violència masclista

Avançament del pagament dels ajuts al lloguer als col·lectius especialment vulnerables, com són la gent gran i les dones que han patit violència masclista.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-lloguer-majors-65-anys-i-dones-victimes-de-violencia-masclista/

Microcrèdits per pagar el lloguer (petits propietaris)

Microcrèdits al 0% d'interès per fer front al pagament del lloguer d'habitatges de petits propietaris. Cal demanar primer l'ajornament del pagament. Es demana a l'entitat bancària abans del 30 de setembre.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/microcredits-pagar-lloguer-petits-propietaris/

Ajuts a empreses i autònoms

Mesures econòmiques i socials

Tots els ajuts destinats a les empreses i els autònoms organitzats per sectors.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms

 
Darrera actualització: 11.06.2020 | 13:04