Comencen les obres d’un itinerari de vianants a la carretera BV-2429

Dijous, 2 de novembre de 2017 a les 00:00

El proper 6 de novembre comencen les obres de l’itinerari de vianants a la carretera BV-2429 que connectarà els casc urbà de Sant Cugat Sesgarrigues amb el Barri de Puigcigró

Actualment la carretera presenta dos carrils de circulació de 3,0 m. aproximadament, i dos vorals de 0,60 m. en el costat oest i 1,40 m. en el costat est.

El tram de la carretera BV-2429 comprès entre els PKs 25+621 i 26+031 connecta els casc urbà de Sant Cugat Sesgarrigues amb el Barri de Puigcigró. Actualment la carretera presenta dos carrils de circulació de 3,0 m. aproximadament, i dos vorals de 0,60 m. en el costat oest i 1,40 m. en el costat est.

Es tracta d’una via usada freqüentment per vianants els quals no disposen d’un itinerari amb condicions de seguretat adequades, doncs han de transitar pel voral de la carretera sense cap tipus de protecció, en un traçat rectilini amb vehicles a velocitats elevades.

A l’alçada del Barri de Puigcigró, no hi ha cap pas de vianants habilitat per a creuar la carretera; i en el mateix punt existeix una parada d’autobús interurbà, consistent únicament en un pal al voral.

Aquest projecte té per finalitat crear un itinerari de vianants al costat est de la carretera per a comunicar els dos nuclis de Sant Cugat Sesgarrigues; fer un pas de vianants a l’alçada del Barri Puigcigró, amb reductors de velocitat format per esquenes d’ase de mescla bituminosa; i Adequar la parada d’autobús, amb la formació d’una vorera de 3,05 m. d’amplada.

La direcció del les obres anirà a càrrec de la Diputació de Barcelona, en coordinació amb l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues i el pressupost de licitació de l’obra ascendeix a la quantitat de 240.378,39 € IVA inclòs.

El finançament de l'actuació serà conjunt entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues en virtut del Conveni de col·laboració que ambdues institucions varen signar al mes de novembre de 2016.

Darrera actualització: 07.03.2020 | 14:01