Convocatòria de sessió extraordinària del Ple a celebrar el proper dia 16 de juny de 2020 a les 19 h

Dilluns, 15 de juny de 2020 a les 00:00

Aquesta sessió es durà a terme a distància, de forma telemàtica a través de videoconferència, mitjançant sessió a la plataforma Localretmeet sempre que es compleixin les determinacions tècniques i de quòrum detallades en la Disposició Final Segona del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, i a la Disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

A fi i efecte de garantir el caràcter públic de la sessió aquesta serà retransmesa pel canal de youtube de l’Ajuntament.

Ordre del Dia

  1. Aprovació provisonal, si escau, de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per modificació de l’article 138 de la normativa, per a possibilitar la implantació d’indústries en règim de propietat horitzontal (nova clau 5b-1) i regular la zona indústria aïllada de gran dimensió (nova clau 5b-2).
  2. Aprovació provisional, si escau, de modificació de l’ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal.
  3. Moció Neus Català presentada per SantCUP (75 anys alliberament de Ravensbrück).
Darrera actualització: 03.12.2020 | 11:58