Convocatòria de sessió ordinària del Ple a celebrar el proper dia 19 de maig de 2020

Divendres, 15 de maig de 2020 a les 00:00

Aquesta sessió es durà a terme a distància, de forma telemàtica a través de videoconferència, mitjançant sessió a la plataforma Localretmeet sempre que es compleixin les determinacions tècniques i de quòrum detallades en la Disposició Final Segona del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, i a la Disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

A fi i efecte de garantir el caràcter públic de la sessió aquesta serà retransmesa pel canal de youtube de l’Ajuntament.

Ordre del Dia de la Sessió Ordinària

  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (Ple de 7 d’abril de 2020).
  2. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i de les actes de les Juntes de Govern Local de 25 de febrer de 2020, de 10 de març de 2020, de 24 de març de 2020, de 7 d’abril de 2020 i de 21 d’abril de 2020 i de l’informe de Pagament Mig a Proveïdors corresponent al primer trimestre de 2020.
  3. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal per la millora del transport en tren al Penedès.
  4. Informació de l’Alcaldia.
  5. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 03.12.2020 | 12:03