Itinerari de vianants entre Les Cases Roges i Puigsigró

Dilluns, 6 de març de 2023 a les 00:00

El passat dimarts dia 21 de febrer a la Sala de Plens de l’Ajuntament es va fer la presentació del projecte “Itinerari de vianants entre cases roges i Puigsigró”  amb els tècnics de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Durant la reunió es va tractar la construcció del futur itinerari que permetrà la mobilitat a peu entre les Cases Roges i Puigsigró i la millora estètica de la barrera de contenció entre les Cases Roges i la BV 2429.

Pel que fa l’itinerari de vianants, es construirà  una vorera de panot al marge dret de la BV-2429 entre el carrer de les Pallisses i el Carrer de Puigsigró.
Per l’extrem de Les Cases Roges es donarà continuïtat a la vorera pel marge nord del carrer de les Pallisses fins al límit de l’edificació, i s’habilitarà un pas de vianants per travessar la via garantint l’itinerari accessible fins l’àmbit urbanitzat en plataforma única. Per l’extrem del veïnat de Puigsigró, es compactarà la cruïlla i s’habilitarà un pas de vianants (ja existent) per tal d’enllaçar la nova vorera amb l’extrem sud de l’itinerari de vianants executat el 2018. Aquest itinerari no disposarà d’una tanca de protecció ja que el pas quedarà més elevat respecte la calçada, alhora el pas de vianants que hi haurà a la carretera BV2429 que enllaçarà amb l’itinerari del 2018 quedarà elevat i això farà que el vehicles redueixin la velocitat considerablement en aquell tram. Segons els tècnics de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona comenten també que aquests itineraris no necessiten aquesta tanca de protecció ja que es troba en un espai urbà consolidat entre dos nuclis molt propers (Cases Roges i Puigsigró)

Pel que fa a la millora estètica de la barrera de contenció entre les Cases Roges i la BV 2429, es substituirà la biona metal·lica doble (blanc i vemell) del marge dret de la BV-2429 entre la N-340 i el carrer Pallisses per una barrera simple de formigó amb perfil tipus New Jersey, elaborada "in situ", pintada amb el mateix color que el paviment de l’itinerari. Aquesta tanca de New Jersey anirà abalisada amb captafars per millorar-ne la visibilitat. 

Podeu consultar la presentació del projecte en l'arxiu adjunt.

Darrera actualització: 06.03.2023 | 14:24