La Font del Cuscó com a bé cultural d'interès local

Divendres, 3 de novembre de 2017 a les 00:00

En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada, en el dia 24 d’octubre de 2017, es va aprovar iniciar l’expedient per a la declaració de “La Font del Cuscó, murs i barraques de pedra seca”, com a Bé Cultural d'Interès Local, i la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

La proposta es basa en un informe tècnic que justifica la proposta amb els següents motius:

  • La seva història. Es tracta de la única font existent al terme municipal de Sant Cugat Sesgarrigues i una de les més concorregudes del seu entorn amb un passat ramader i agrícola, on, històricament, s’hi ha anat celebrant esdeveniments tant familiars, col·lectius com públics. Des de fa dècades l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues es fa càrrec del manteniment i neteja de l’ indret de la font.
  • Recuperació de tipologies constructives. La tècnica constructiva de la pedra seca i del mecanisme i circuit de l’aigua de la font.
  • Art de la terra. Es on es troben els murs de pedra seca del municipi i les úniques cabanes. Construccions que assoleixen equilibris paisatgístics i territorials basats en la pròpia construcció de la geometria del territori. Han de ser objecte d’estudi, catalogació i atenció protectora, constitueixen, de fet, les escultures més ancestrals dels nostres paisatges, amb una tècnica constructiva que sorgeix del material i que recrea les formes més arcaiques de la construcció de voltes per formar un espai habitable o aprofitable. Land-Art (Art de la terra) en el seu estat més pur.
  • Interès etnològic. Empremtes d’un passat agrícola. En l'actualitat les barraques i els marges de pedra seca resten com un testimoni enmig del territori i permeten fer-se una idea de quin devia ser el paisatge i forma de treball de l'època en què es varen construir.
  • Un recurs lúdic i turístic. La protecció de la font, i la seva posterior recuperació, la consolidarà com un actiu d’interès per al municipi, però també per a la resta de la comarca, amb una oferta vinculada als itineraris paisatgístics, al miradors del territori i a la observació del paisatge.
  • Simbolisme. Lloc de referència. Com un element, espai o indret on es concentren records i vivències, la Font del Cuscó ha estat motiu d’escrits i poesies com la de Pau Vendrell de les Gunyoles, convertint–se en un símbol. També, és el lloc de trobada dels veïns de Sant Cugat Sesgarrigues per a commemorar la Diada l’onze de setembre.

Es pot consultar l’informe complert a l’espai web de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, a l’apartat d’Informació Oficial.

Un cop iniciat l’expedient s’obre un període d'informació pública de trenta dies, amb tràmit d’audiència a la propietat de la Font del Cuscó, mitjançant publicació al BOPB i a l’etauler de la seu electrònica de l'Ajuntament, per tal que durant aquest termini es pugui examinar l'expedient i presentar les al·legacions que es considerin convenients.

Un cop finalitzat el període d’informació pública, l’informe i les possibles al·legacions presentades seran trameses al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per tal que resolgui sobre la procedència de la Declaració de BCIL.

Darrera actualització: 07.03.2020 | 14:01