Nota informativa sol·licitud devolució dels imports pagats relatius a multes de trànsit

Dilluns, 20 de juliol de 2020 a les 00:00

Les persones que hagin pagat la multa, poden sol·licitar la devolució de l’import pagat fent la sol·licitud oportuna davant l’Organisme de Recaptació i de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, mitjançant la seu electrònica. Pàgina web ORGT: https://orgtn.diba.cat/ca/ Dins l’apartat de TRIBUTS I MULTES/MULTES DE TRÀNSIT/TRÀMITS/PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS O RECURSOS PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.
 

Documentació necessària:

  • En cas d’actuar en representació d’un altre interessat o per autorització, primer us heu d’identificar amb el vostre identificador o certificat digital (personal o de representant). Després el sistema us preguntarà les dades de l’interessat i haureu d’adjuntar el document que acrediti la representació o autorització pel tràmit.
  • Número del compte on es vol que es faci la devolució.
  • Escriptura de poders si es tracta d'entitats jurídiques.
  • En cas de no tenir certificat digital, poden obtenir, al moment, un identificador IdCAT mòbil a https://idcatmobil.seu.cat/ (Alta amb certificat digital). Aleshores identifiqueu-vos amb el vostre nou IdCAT mòbil.

EN CAS DE NO HAVER PAGAT LA MULTA NO CAL QUE FACI RES.

Darrera actualització: 03.12.2020 | 11:55