Sant Cugat Sesgarrigues constitueix el Consell de poble

Divendres, 2 de desembre de 2016 a les 00:00

El dia 29 de novembre de 2016 es va constituir a Sant Cugat Sesgarrigues el primer Consell de Poble del Municipi. Durant els mesos de juliol i d’agost de 2016 l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues va obrir un procés de presentació de candidatures ciutadanes per tal de poder crear el primer Consell de Poble del municipi

Aquesta iniciativa respon a la voluntat i l’afany de l’Ajuntament per fomentar la participació ciutadana en la vida municipal i establir els canals adequats per fer-ho. Així, la missió del Consell de Poble de Sant Cugat Sesgarrigues és esdevenir l’òrgan propositiu, consultiu i de participació de més amplia representació ciutadana del municipi. I els objectius generals del Consell són:

  1. Crear un espai de relació, informació, reflexió i debat, elaboració de propostes i seguiment d’aquestes per tal de treballar plegats per al municipi.
  2. Generar un lloc de discussió pública en benefici del poble, i en el qual hi hagi una bona representació de diverses sensibilitats i punts de vista, tant de dones i homes com de diversos grups d’edat.
  3. Debatre projectes generals, intercanviar punts de vista i coneixements, i desenvolupar propostes per  afavorir una major interrelació entre totes les persones que conviuen al poble.

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, i atesa la bona acollida ciutadana de la iniciativa, es va realitzar un sorteig públic d’entre les persones que es varen presentar per tal de determinar quines persones esdevindrien membres del Consell. El resultat d’aquest sorteig, que es va cenyir també a criteris de gènere i edat,  va determinar quines 11 persones formarien part del Consell de Poble, conjuntament amb els seus membres nats (els 7 regidors i regidores del Consistori i els representants del Consell Municipal dels Infants).

Un cop aprovada la composició del Consell de Poble pel Ple de l’Ajuntament de data 4 d’octubre de 2016, el dia 29 de novembre de 2016 aquest es va reunir en sessió constituent.

En aquesta sessió, al marge de tractar assumptes organitzatius, es va constituir la Comissió d’igualtat que s’encarregarà de fer el seguiment del Pla d’Igualtat de Gènere, i es va començar a treballar en l’acompliment dels objectius pels quals ha estat creat. Així, es va realitzar una explicació conceptual de l’estructura d’un Pressupost Municipal i es va presentar un primer esborrany de Pressupost per a l’exercici 2017 amb la finalitat que, en la propera sessió, convocada pel dia 13 de desembre de 2016, el Consell de Poble pugui debatre’l i realitzar-hi propostes.

Darrera actualització: 07.03.2020 | 14:03