Oferiment de pas alternatiu a un tram del Camí Les Vinyes

ENCANT DEL PENEDÈS, ha presentat una proposta de de pas rodat alternatiu d’un tram del camí de Les Vinyes i la corresponent restricció al trànsit rodat com pas peatonal del tram restant en la part que parteix de L’Encant del Penedès.

Es sotmet a informació pública, per un termini de 30 díes durant els quals els interessats poden presentar al·legacions a l’Ajuntament.

Darrera actualització: 17.06.2020 | 11:06