Projecte Executiu de xarxa de calor amb caldera de biomassa als equipaments de la Zona Esportiva i l’Escola Les Vinyes

L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte executiu de xarxa de calor amb caldera de biomassa als equipaments de la Zona Esportiva i l’Escola Les Vinyes amb un pressupost d’execució per contracte de 301.761,31€ + 63.369,88€ (21% IVA) = 365.131,19€ (IVA inclòs).

Se sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP i DOGC, a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.

Darrera actualització: 30.11.2023 | 09:58