Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica per autoconsum en coberta dels vestidors de la piscina municipal

 

 

L'Ajuntament ha aprovat inicialment el el Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum en coberta dels vestidors de la piscina municipal, amb un pressupost d’execució per contracte de 23.928,33 € + 5.024,95 € = 28.953,28 € (IVA inclòs).
Se sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP i DOGC, a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.

Darrera actualització: 24.05.2022 | 08:31