Trobades de barri

Una bona manera de conèixer les inquietuds dels nostres veïns i veïnes és poder-les comentar de manera distesa, propiciant espais de debat i que tinguin una continuïtat en el temps. És per aquesta raó que, des de la regidoria de Participació Ciutadana, es proposa una sèrie de Trobades de barri que es duran a terme de manera periòdica per tal de copsar aquestes inquietuds, en què assistirà l’equip de govern

La periodicitat de les Trobades serà trimestral (excepte el mes d’agost) i cada barri tindrà una data de referència. Tot i això es podrà assistir a qualsevol Trobada, ja que sempre estaran obertes a tothom, entenent que la partició que s’ha fet dels barris és orientativa. Les reunions es faran a l’Espai de Trobada (antiga Aula d’Informàtica) del Centre Cívic a les 8 del vespre.

Podeu consultar les dates de les trobades a l'agenda d'aquesta mateixa web i als canals d'informació habituals de l'Ajuntament (facebook, instagram, cartelleres, Info Sant Cugat...)

Darrera actualització: 25.05.2021 | 11:32